Mieszkańcy Chrzanowa zebrali się 1 lipca 2019 r. w SP6 w Kościelcu, by zaplanować przestrzeń przy kościeleckim stawie w nowoczesnej formule łączącej architektów, władzę miasta i mieszkańców we wspólnym planowaniu. Spotkanie zorganizowała Gmina Chrzanów, Towarzystwo Wędkarskie „Kościelec”, Maciej Nitka – Pracownia Architektury oraz pracowania architektury krajobrazu Marty Pietrzyk – Marta Projektuje. Spotkanie miało charakter wykładu połączonego z otwartym forum. W imieniu burmistrza Chrzanowa spotkanie otworzyła Wiceburmistrz Chrzanowa Jolanta Zubik wraz z Kierownik Referatu Urbanistyki Edytą Kaszubą. Pomysły na zagospodarowanie przestrzeni przedstawili architekci – Maciej Nitka i Marta Pietrzyk.
Jako architekci zwróciliśmy uwagę na ogromny potencjał projektowy terenu. Szczególnie na bioróżnorodność, która występuje przy stawie. Teren jest podzielony na 3 strefy biorąc pod uwagę różne czynniki. Część z placem zabaw i bezpośrednim sąsiedztwem ulicy generuje hałas. Najlepiej wydzielić go od jezdni i pozostałych stref szpalerem drzew oraz uzupełnić w zieleń parterową. Strefa ta jest dobrym miejscem na niewielki zielony parking, część sanitarną i strefę rozrywki dla dorosłych, którzy będą mogli obserwować swoje dzieci w czasie zabawy. Po przeciwnej stronie znajduje się staw, który jest ostoją ciszy wydzieloną od ulicy gęstą zielenią. Działania projektowe w ten części powinny według nas być nieznaczne i podkreślić jej  naturalne środowisko. Proponujemy stworzyć atrakcyjną kładkę nad brzegiem, która będzie stanowiła zarazem podjazd dla niepełnosprawnych osób.  Pomiędzy tymi strefami jest pośrednia – buforowa, która na chwilę obecną generuje koszty związane z utrzymaniem trawnika jak zaznacza Radny Miasta Chrzanowa, Tomasz Brożek. Naszym sposobem na tę kwestię jest łąka kwietna, którą wystarczy kosić 5 razy w roku. Pomiędzy bylinami można umieścić domki dla owadów i stworzyć ogród edukacyjny dla dzieci integrując je z przyrodą.

Oczekiwania mieszkańców miasta są spore ze względu na ich różnorodność wiekową i zamiłowania. Konsultacje społeczne służą nam po to by znaleźć złoty środek gospodarując teren wśród grupy wędkarzy, rowerzystów, dzieci, rodziców, starszych osób, czy spacerowiczów z pupilami. Pamiętajmy także o zwierzętach, które gniazdują w zaroślach naturalistycznego zalewu. Ponadto teren jest niewielki i mozaika zajęć mogłaby spowodować zdegradowanie naturalnego charakteru stawu. Mimo niewielkiej frekwencji, podczas spotkania padło wiele konstruktywnych sugestii. Liczymy jednak, że na następnym pojawi się szersza grupa interesantów i pomysłodawców. Kolejne spotkanie zostało ustalone wstępnie na 17 września, na które serdecznie wszystkich zapraszamy! Zważywszy, że jest to dzień moich urodzin, życzę sobie owocnych, wspólnych konsultacji! 

Marta Pietrzyk, architekt krajobrazu